Sterke groei handelsoverschot

De forse stijging van de exportwaarde heeft in 2006 geresulteerd in een beduidend hoger handelsoverschot. De waarde van de goederenuitvoer was 33,2 miljard euro hoger dan de waarde van de goedereninvoer. Het handelsoverschot groeide met 1,7 miljard euro.

Uitvoerwaarde boven 300 miljard euro

Het handelsoverschot neemt al sinds 1999 fors toe. Ook het aandeel van het handelsoverschot in het BBP stijgt. In 1999 was dit nog 2,6 procent, in 2006 is het 6,3 procent.
De uitvoer is in 2006 met 13 procent toegenomen tot 318 miljard euro. Hiermee was de uitvoer voor het eerst hoger dan 300 miljard euro. De invoer is 14 procent hoger uitgekomen op 285 miljard euro.

Handelssaldo als percentage van het BBP

Handelssaldo als percentage van het BBP

Hogere olieprijzen

In 2006 zijn de in- en uitvoerwaarde van minerale brandstoffen met 25 en 29 procent gestegen en uitgekomen op respectievelijk 42 en 29 miljard euro. Deze stijging komt vooral door de sterke stijging van de brandstofprijs van bijna 20 procent. Het grootste deel van deze uitvoer bestaat uit geraffineerde aardolieproducten naar Duitsland, België en de Verenigde Staten.
Het hoogst is de invoerwaarde van ruwe olie uit Rusland met 7 miljard euro. De invoerwaarde van ruwe olie uit Saoedi-Arabië en Noorwegen is gedaald.

Invoerwaarde naar herkomst

Invoerwaarde naar herkomst

Vooral machines en vervoermaterieel

De Nederlandse handel bestaat vooral uit machines en vervoermaterieel. Na de invoer van olie uit Rusland is de invoer van computers uit China de grootste invoerpost. Met name de wederuitvoer van dergelijke goederen is omvangrijk.

Uitvoerwaarde naar bestemming

Uitvoerwaarde naar bestemming

Duitsland en België belangrijkste handelspartners

Onze belangrijkste handelspartners zijn, nog steeds, Duitsland en België. Van de totale Nederlandse invoer in 2006 kwam 19 procent uit Duitsland en 11 procent uit België, met een totale waarde van 87 miljard euro. De Nederlandse uitvoer naar Duitsland en België was respectievelijk 79 en 40 miljard euro.
De Verenigde Staten is in grootte het derde invoerland. In 2006 is bijna 24 miljard euro uit de Verenigde Staten ingevoerd. China komt op de vierde plaats met een invoer van 23 miljard euro. 

De Nederlandse uitvoer gaat vooral naar andere EU-lidstaten. Naast onze directe buurlanden, importeren het Verenigd Koninkrijk (29 miljard euro) en Frankrijk (26 miljard euro) de meeste goederen uit Nederland. Van de uitvoer naar niet-EU-landen is de uitvoer naar de Verenigde Staten het meest omvangrijk (16 miljard euro).

Marjolijn Jaarsma

Bron: StatLine: Kerncijfers van de internationale handel