Aantal geboorten

De gegevens zijn afkomstig van de bevolkingsprognose die eind 2006 is opgesteld door het CBS.

Voor meer informatie over de veronderstellingen van de vruchtbaarheid wordt verwezen naar A. de Graaf en C. van Duin, ‘Bevolkingsprognose 2006-2050: veronderstellingen over geboorte’, Bevolkingstrends 55 (2007), nr 1.