Personen van 15 tot 65 jaar

De bevindingen zijn ontleend aan de bestanden van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van 2000 tot en met 2005. De EBB is een steekproefonderzoek onder personen die in Nederland wonen, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Als steekproefkader is het Geografisch Basisregister (GBR) gebruikt.
Voor de EBB is in elke maand een steekproef van ongeveer 10 duizend adressen getrokken, waarvan met maximaal acht leden van een huishouden een vraaggesprek aan huis wordt gehouden. De gegevens zijn gebaseerd op ruim 500 duizend personen.