Milde temperaturen, lage sterfte

In 2006 was volgens voorlopige gegevens van het CBS het aantal sterfgevallen met 135,5 duizend opnieuw lager dan in het voorgaande jaar. In de periode 2000–2003 was het aantal sterfgevallen nog ongeveer 5 duizend hoger. De periode van lage sterfte die in 2004 inzette is opmerkelijk gezien de vergrijzing van de bevolking.

Sterfte per seizoen

Vooral herfst mild

De overwegend milde weersomstandigheden van de laatste jaren hebben bijgedragen aan deze lage sterfte. Uit onderzoek is bekend dat zowel zeer lage als zeer hoge temperaturen tot aanzienlijk meer sterfgevallen leiden.
In vergelijking met voorgaande jaren waren de herfstmaanden september, oktober en november mild. De temperaturen lagen toen rond waarden die als optimaal gelden voor een lage sterfte. Het aantal overledenen was in de herfst ruim 2 duizend lager dan gemiddeld in de periode 2000–2003. Alleen de tweede week van september vormde een uitzondering. Toen lag de temperatuur beduidend boven het langjarig gemiddelde en was de sterfte navenant hoger.

Sterfte per week, zomer en herfst 2006

Minder sterfgevallen door uitblijven griep

De eerste twee maanden van 2006 waren relatief koud, maar werden ook gekenmerkt door het uitblijven van een griepgolf. In de winter van 2005/2006 overleden ongeveer 2 duizend mensen minder dan gemiddeld in de winters van 2000–2003. Ook was het aantal sterfgevallen in december 2006 ruim duizend lager dan gemiddeld.
De sterfte in de lente en zomer lag rond het gemiddelde in de periode 2000–2003. De lentetemperaturen bevonden zich nabij het langjarig gemiddelde. De zomer liet twee gezichten zien. In juli was de temperatuur, en daarmee de sterfte, beduidend hoger dan normaal. Augustus was daarentegen naar verhouding koel, wat een gunstig effect had op het aantal sterfgevallen.

Sterfterisico naar seizoen en leeftijd, 2000/2006

Hoogste risico ouderen in winter

Deze relatie tussen temperatuur en leeftijd wordt sterker met de leeftijd. In de winter ligt het sterfterisico van 80-plussers circa 11 procent boven het jaarlijks gemiddelde. Onder ouderen is in de winter vooral de sterfte door ziekten van de ademhalingsorganen en hart- en vaatziekten relatief hoog.

Joop Garssen en Carel Harmsen

Bron: StatLine: Sterfte per week naar geslacht en leeftijd

Bron: StatLine: Sterfte, kerncijfers naar diverse kenmerken