Stedelijke buurten

De omgevingsadressendichtheid van een buurt, wijk of gemeente is het gemiddeld aantal adressen per vierkante kilometer binnen een straal van 1 kilometer op 1 januari van het betreffende jaar. Buurten, wijken en gemeenten worden in de volgende stedelijkheidsklassen ingedeeld:
1. zeer sterk stedelijk: 2 500 of meer omgevingsadressen per vierkante kilometer
2. sterk stedelijk: 1 500 tot 2 500 omgevingsadressen per vierkante kilometer
3. matig stedelijk: 1 000 tot 1 500 omgevingsadressen per vierkante kilometer
4. weinig stedelijk: 500 tot 1 000 omgevingsadressen per vierkante kilometer
5. niet stedelijk: minder dan 500 omgevingsadressen per vierkante kilometer.