Onveiligheid

De cijfers over onveiligheid zijn gebaseerd op de Veiligheidsmonitor Rijk 2006, een onderzoek van het CBS en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie. Dit onderzoek heeft betrekking op personen van 15 jaar en ouder. De cijfers die hier zijn gepresenteerd, hebben betrekking op ouders die behoren tot huishoudens, waarin tenminste één kind onder de 15 woont. Personen die in instellingen en tehuizen wonen, zijn in dit onderzoek niet opgenomen. De gepresenteerde percentages hebben marges, omdat ze gebaseerd zijn op een steekproef.

De Veiligheidsmonitor bevat de vraag: ‘Voelt u zich wel eens onveilig?’
Een van de vervolgvragen is: ‘Komt het wel eens voor dat u uw kinderen niet toestaat ergens naar toe te gaan, omdat u het niet veilig vindt?’

De mogelijke antwoordcategorieën bij deze vragen zijn:
- ja, vaak
- ja, soms
- nee
- niet van toepassing