E-commerce

Onder e-commerce wordt verstaan het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Bestellingen per telefoon, fax of e-mail worden hierbij niet meegerekend.

Hieronder valt zowel de verkoop via internet als de verkoop via andere, vaak meer gespecialiseerde netwerken.