Zakelijke dienstverlening als banenmotor

Voor het vierde kwartaal van 2006 verwachten de zakelijke dienstverleners een verdere groei van hun personeelssterkte. De zakelijke dienstverlening is goed voor ongeveer een achtste van alle banen in Nederland en speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de werkgelegenheid.

Branche goed voor kwart van alle vacatures

Aan het eind van het derde kwartaal van 2006 stonden in de zakelijke dienstverlening 51 duizend vacatures open. Dat komt neer op ruim een kwart van alle vacatures in Nederland. Voor een eerste indicatie van het verdere verloop kan worden gekeken naar de verwachte personeelssterkte van de zakelijke dienstverleners.
De verwachte personeelssterkte door de ondernemers in de zakelijke dienstverlening vertoont een sterke samenhang met het aantal vacatures in deze branche. De ondernemers verwachten voor het vierde kwartaal een verdere groei van de personeelssterkte. Het aantal vacatures zal daarmee waarschijnlijk ook in het vierde kwartaal van 2006 op een hoog niveau blijven.

Verwachte personeelssterkte en vacatures

Conjunctuurgevoelig

De zakelijke dienstverlening is een van de trekkers van het herstel van de werkgelegenheid. Bij een aantrekkende economie ontstaan hier veel extra banen. Dit blijkt uit het aantal openstaande vacatures in deze branche. Deze vacatures zijn de laatste drie jaar sneller toegenomen dan het totale aantal vacatures in Nederland.
Het omgekeerde geldt echter ook. In perioden van economische neergang daalt het aantal openstaande vacatures in de zakelijke dienstverlening sterker dan in andere bedrijfstakken. Hieruit blijkt dat de zakelijke dienstverlening erg belangrijk is voor het volgen van de ontwikkelingen in de totale arbeidsmarkt.

Ontwikkeling aantal vacatures

Arjan Neef

Bron: StatLine Verwachte personeelssterkte zakelijke diensten