Leerwegondersteunend onderwijs

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bestemd voor vmbo-leerlingen met achterstanden of gedrags- en motivatieproblemen, die met extra begeleiding wel in staat zijn een diploma te behalen.

Het lwoo is de opvolger van het individueel voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo) en het voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (vso-lom).

Vmbo-leerlingen krijgen een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs als voldaan is aan bepaalde criteria voor leerachterstand, leervermogen (IQ) en sociaal-emotionele problematiek. Scholen ontvangen van de overheid extra geld om de speciale begeleiding aan leerlingen met een lwoo-indicatie te kunnen verlenen.

Lwoo-leerlingen volgen dezelfde vier leerwegen en halen dezelfde diploma’s als andere vmbo-leerlingen. Ze krijgen daarnaast extra ondersteuning. Scholen kunnen zelf bepalen op welke manier ze het lwoo vormgeven. De ondersteuning varieert van bijlessen en huiswerkbegeleiding tot kleinere klassen. De ondersteuning kan zowel tijdens de les plaatsvinden als daarbuiten en kan van korte of lange duur zijn.

De uitkomsten over zittenblijvers en bestemming hebben nog een voorlopig karakter. De cijfers over deelname en vmbo-geslaagden zijn definitief.