Groeitempo productie industrie lager

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 1,2 procent hoger dan een jaar eerder. Hierbij is gecorrigeerd voor de invloed van de samenstelling van de werkdagen en de vakantiespreiding op de productie. Het is inmiddels de achtste maand op rij dat de productie hoger is dan in de overeenkomstige maand een jaar eerder. Het groeitempo ligt de laatste twee maanden wel lager dan in de twee maanden daarvoor. 

Vrijwel alle branches leverden in september meer productie. Alleen in de papier- en grafische industrie en in de hout-, bouwmaterialen-, meubel- en overige industrie was de productie lager dan een jaar eerder. In de metaalindustrie was de toename van de productie het grootst.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling in de productie kan het beste gekeken worden naar de seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt.

Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden daalde de industriële productie in de periode augustus-september met 1,5 procent ten opzichte van de periode juni-juli dit jaar. Er werden in augustus-september vooral minder investeringsgoederen geproduceerd dan in juni-juli dit jaar.

Productie industrie

Productie industrie

Tabel productie industrie