Adoptiecijfers

De cijfers in dit artikel zijn afkomstig uit een jaarlijkse enquête bij de rechtbanken. Voor kinderen die via de rechtbanken worden geadopteerd is er een tijdsverloop tussen het moment van aankomst en het moment dat de adoptie door de rechter wordt uitgesproken. De adoptie kan namelijk pas worden aangevraagd na een verplichte verzorgingstermijn van (in de meeste gevallen) een jaar. Het kind wordt dus geteld op het moment dat de rechter toestemming geeft voor de adoptie en niet op het moment dat het kind in het gezin wordt geplaatst.

De cijfers van de rechtbanken worden aangevuld met gegevens over kinderen die via het Haags Adoptieverdrag (1998) worden geadopteerd. Als een kind wordt geadopteerd uit een land dat is aangesloten bij het verdrag, wordt de adoptie automatisch en volledig erkend zonder tussenkomst van een Nederlandse rechtbank. De gegevens over deze adopties zijn afkomstig van het Ministerie van Justitie.