Defensie-uitgaven

De gegevens van de defensie-uitgaven over 2005 hebben een voorlopig karakter. Voor de jaren 2000 tot en met 2004 gaat het om definitieve uitkomsten.