Buitenlandse militaire bijstand

De buitenlandse militaire bijstand betreft de Nederlandse betrokkenheid bij crisisbeheersingsoperaties en vredesmissies van de VN, de NAVO en de EU. De betrokkenheid is voor een deel in de vorm van verplichte contributies aan genoemde organisaties. Daarnaast levert de Nederlandse krijgsmacht belangrijke bijdragen aan deze operaties door de inzet van personeel en materieel. De additionele uitgaven voor die inzet vallen ook onder het beleidsveld buitenlandse militaire bijstand. Onder additionele uitgaven worden onder meer verstaan: de toelagen voor het personeel, de reis- en verblijfkosten van dat personeel, de verbruikte artikelen, het gereedmaken en het onderhoud van het materieel en voor een deel de extra investeringen.