Aardolieproducten

De producten die de petrochemische industrie en raffinaderijen in Nederland maken zijn zeer divers. Ze variëren van lichte producten zoals LPG, grondstoffen voor plastics zoals nafta en aromaten, tot motor- en vliegtuigbrandstoffen en diverse soorten zware olieproducten zoals stookolie voor zeegaande schepen of grondstoffen voor bijvoorbeeld asfalt.