Loonkostenstijging

De loonkostenstijging in dit artikel is gelijk aan de contractuele loonkostenstijging en is gebaseerd op informatie  uit cao’s. Daarnaast publiceert het CBS gegevens over de loonkostenstijging volgens de Nationale Rekeningen. De contractuele loonkostenreeks verschilt van de loonkostenreeks van de Nationale Rekeningen. Zo stegen de loonkosten volgens Nationale Rekeningen met 0,2 procent in het eerste kwartaal van 2006 en met 0,6 procent in het tweede kwartaal.

De verschillen ontstaan onder meer doordat:
- de gegevens van de Nationale rekeningen de gehele werknemerspopulatie beschrijven en de cao-gegevens alleen de werknemers die onder een cao vallen. Naar schatting acht van de tien werknemers valt onder een cao.
- de gegevens van de Nationale rekeningen zijn gebaseerd op werkelijke geldstromen en bevatten alle looncomponenten en werkgeverslasten. De gegevens bevatten ook het effect van promoties, periodieken en dergelijke. De cao-lonen en contractuele loonkosten laten de ontwikkeling zien van de lonen en sociale lasten voor zover die onvoorwaardelijk voor alle werknemers gelden.
- de ontwikkeling op basis van cao-informatie is structuurvrij, want wijzigingen in de werknemerspopulatie hebben geen effect op de ontwikkeling van de loon(kosten). Deze wijzigingen werken wel door in de gegevens van de Nationale rekeningen.