Doorlopend krediet

Hierbij wordt met de kredietnemer een bepaald grens- of limietbedrag overeengekomen. Tot dit bedrag kan de kredietnemer naar behoefte geld kan opnemen of weer terugbetalen. Rente is slechts over het opgenomen bedrag verschuldigd en wordt maandelijks aan het debetsaldo toegevoegd. Meestal wordt bij deze kredietvorm een aflossingsschema overeengekomen, waarbij de kredietnemer maandelijks minimaal een vast bedrag betaalt, vaak een vast percentage van de limiet. Afgeloste bedragen kunnen opnieuw worden opgenomen.