Consumptief krediet

De kredietverlening aan particulieren voor consumptieve doeleinden. Leningen hebben een looptijd van drie maanden of langer. Hypothecaire leningen vallen hier niet onder.