Bedrijven

Het gaat hier over bedrijven die zich hebben laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel in de nijverheid, de handel en de dienstverlening. De oprichtingen in de landbouw en visserij, financiële instellingen, het openbaar bestuur en de gesubsidieerde sector vallen hier buiten.
Zo’n inschrijving is geen garantie voor 'economische activiteit'. Van nieuwe bedrijven is op het moment van inschrijving ongeveer de helft actief, dat wil zeggen dat er minstens één persoon werkzaam is voor 15 uur of meer per week. Een deel zal nooit actief worden. Denk bijvoorbeeld aan inschrijvingen om alvast een naam te beschermen.