Per hoofd van de bevolking

Voor binnenlands verbruik beschikbaar gekomen hoeveelheid, per persoon gemiddeld per jaar.
In de berekening wordt mede opgenomen: de consumptie van buitenlanders in Nederland. Niet opgenomen is de consumptie van Nederlanders in het buitenland.
Voorraadmutaties bij de industrie zijn buiten beschouwing gelaten.