Bouw

De cijfers in dit artikel hebben alleen betrekking op bedrijven met 10 of meer werkzame personen.
Onder bouwnijverheid vallen de volgende branches:
• Bouwrijp maken van terreinen
• Burgerlijke- en utiliteitsbouw
• Grond-, water- en wegenbouw
• Bouwinstallatiebedrijven
• Afwerken van gebouwen
• Verhuur van bouw- en sloopmachines met bedienend personeel.