Testen op prostaatkanker

Met behulp van de PSA-test (Prostaat Specifiek Antigeen) is het mogelijk om vast te stellen of iemand een verhoogde kans heeft op prostaatkanker.

Prostaatkanker is bij mannen de meest voorkomende vorm van kanker. Omdat prostaatkanker vooral op latere leeftijd voorkomt (ongeveer de helft van de mannen met prostaatkanker is ouder dan 75 jaar), is het gangbaar de PSA-test te hanteren bij mannen vanaf 40 jaar.

De vragen over de PSA-test zijn opgenomen in het schriftelijk deel van de module Gezondheid en Arbeid van de CBS-enquête Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS).

Deze module is gebaseerd op een representatieve steekproef van jaarlijks ongeveer 10 duizend personen (0 jaar en ouder). Bewoners van instellingen en tehuizen zijn uitgesloten van dit onderzoek.

De vragen over de PSA-test zijn alleen gesteld aan mannen van 40 jaar en ouder. Jaarlijks betreft het circa 2 duizend respondenten. De gepresenteerde percentages hebben marges, omdat ze gebaseerd zijn op een steekproef.