Leefstijl

Ernstig overgewicht

Personen met een Body Mass Index van 30 of hoger.

De BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico van het lichaamsgewicht. De BMI wordt berekend door het lichaamsgewicht in kilogrammen te delen door het kwadraat van de lengte in meters. Bij volwassenen is sprake van ernstig overgewicht bij een BMI-waarde van 30 of hoger.

Onvoldoende bewegen

Volwassenen voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen als ze tenminste een half uur per dag matig intensieve activiteit verrichten op minimaal 5 dagen per week. Matig intensieve activiteit betekent voor volwassenen bijvoorbeeld stevig wandelen of fietsen.

Zwaar roken

Personen die per dag 20 of meer sigaretten of shagjes roken

Overmatig alcoholgebruik

Personen die minstens 1x per week 6 of meer glazen alcohol op één dag drinken.