Verkeersdoden

De cijfers die hier gepresenteerd worden, hebben betrekking op personen die zijn ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie van Nederland en die in Nederland zijn overleden door een verkeersongeval. De cijfers zijn gebaseerd op informatie uit de doodsoorzakenverklaringen.

Daarnaast publiceert het CBS samen met de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) cijfers over verkeersdoden op Nederlands grondgebied.  Deze cijfers zijn dus inclusief het aantal toeristen dat in Nederland is verongelukt in het verkeer. Voor deze cijfers worden meerdere bronnen gebruikt.