Duurzame energiebronnen

Duurzame energie is energie waarvoor hernieuwbare primaire energiedragers met behulp van energieconversietechnieken zijn omgezet in secundaire of bruikbare energiedragers (Bron: Protocol Duurzame Energie, SenterNovem 2004).