Levenslang leren

De Europese indicator voor levenslang leren ligt op een iets hoger niveau dan de  indicator voor post-initieel onderwijs. Het verloop komt echter sterk overeen. De Europese indicator meet alle onderwijs van 25-64 jarigen in het tweede kwartaal van een jaar. Het post-initiële onderwijs omvat alle onderwijs van personen van 15–64 jaar die geen scholier of student meer zijn over het hele jaar.