Productie industrie hoger

De Nederlandse industrie produceerde in mei, gecorrigeerd voor verschillen in werkdagpatroon, 1,8 procent meer dan in mei 2005. In de eerste vijf maanden van 2006 werd 0,9 procent meer geproduceerd dan een jaar eerder.

Vrijwel alle branches leverden in mei meer productie dan in mei 2005. Vooral de metaalindustrie deed het goed met een productietoename van 3 procent. De papier- en grafische industrie produceerde minder dan in mei 2005.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling in de productie kan het beste gekeken worden naar de seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt.

Na correctie voor seizoeninvloeden en werkdageffecten was de industriële productie in de periode april-mei 0,1 procent hoger dan in februari-maart. Het is de zesde toename op rij.

Productie industrie

Productie industrie

Productie-index tabel

Meer cijfers over de productie