Provincies houden steeds meer geld over

Het overschot op de jaarrekening van provincies bedroeg in 2004 ruim 215 miljoen euro. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder en het hoogste overschot in de periode 1999­–2004. De waterschappen hebben daarentegen elk jaar een tekort.

Saldo inkomsten en uitgaven

Saldo inkomsten en uitgaven

Rijksbijdrage neemt fors toe

De inkomsten van provincies zijn in 2004 toegenomen met 504 miljoen euro tot 4,9 miljard euro. Bijna 20 procent van deze stijging is het gevolg van hogere belastinginkomsten. Zo steeg de motorrijtuigenbelasting met 94 miljoen euro. Ruim 75 procent van de inkomstenstijging komt voor rekening van de toenemende overheidsbijdragen (387 miljoen euro).

Mutatie uitgaven provincies 2003–2004

Mutatie  uitgaven waterschappen 2003–2004

Deel overschot opzij gezet

De overheidsbijdragen van de provincies bestaan bijna geheel uit rijksbijdragen die vooral bestemd zijn voor de financiering van uitgaven voor infrastructurele projecten en maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Het voordelig saldo is ontstaan doordat een deel van de rijksbijdragen niet direct is besteed, maar opzij is gezet voor later.

Mutatie  uitgaven waterschappen 2003–2004

Mutatie  uitgaven waterschappen 2003–2004

Waterschappen komen 225 miljoen te kort

De waterschappen kwamen in 2004 225 miljoen euro tekort. Het tekort was iets minder groot dan een jaar eerder. De waterschappen gaven in 2004 3,0 miljard euro uit. Vooral de zorg voor de waterkwaliteit leidt tot hoge uitgaven. In 2004 zijn deze uitgaven fors gestegen door investeringen in een rioolzuiveringsinstallatie in het westelijk havengebied van Amsterdam.

Toename inkomsten waterschappen, 2003–2004

Toename inkomsten waterschappen, 2003–2004

Opbrengst waterschapsbelasting 1,9 miljard euro

Om de uitvoering van hun taken te bekostigen zijn de waterschappen vooral afhankelijk van eigen inkomsten zoals belastingopbrengsten, incidentele verkopen en rente. Ruim de helft van de extra inkomsten in 2004 (166 miljoen) is te danken aan een toename van de waterschapsbelastingen. De verontreinigingsheffing en de omslagheffing namen elk met 42 miljoen euro toe. Hiermee is de opbrengst uit waterschapsbelastingen gestegen tot 1,9 miljard euro.

Lia Siebeling