Aantal vacatures blijft hoog

Het aantal vacatures is in het vierde kwartaal van 2005 op een hoog niveau gebleven. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden stonden er eind december 169 duizend vacatures open. Dit zijn er iets minder dan een kwartaal eerder.

In het derde kwartaal van 2005 steeg het aantal vacatures met 37 duizend. Met de lichte daling van 5 duizend in het vierde kwartaal heeft de groei niet doorgezet. Ook in het tweede kwartaal van 2005 volgde een lichte daling op een forse stijging. Nog altijd was het aantal vacatures in het vierde kwartaal van 2005 bijna twee keer zo groot als bij het dieptepunt in 2003. Toen waren er maar 92 duizend vacatures.

De enige bedrijfstak waarin het aantal vacatures toenam was de niet-commerciële dienstverlening. Deze bedrijfstak telde 3 duizend vacatures meer dan een kwartaal eerder. De grootste daling kwam voor rekening van de commerciële dienstverlening. Het aantal vacatures nam hier met 7 duizend af.

De aantallen ontstane en vervulde vacatures zijn net als in de zes voorgaande kwartalen toegenomen. Dit wijst op een toegenomen dynamiek op de arbeidsmarkt.

In het vierde kwartaal zijn 212 duizend vacatures ontstaan, 36 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures was 43 duizend hoger.

De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per duizend banen en kan gezien worden als een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt. Eind vierde kwartaal 2005 waren er 23 vacatures op iedere duizend banen. Dit zijn er 5 meer dan eind 2004. De vacaturegraad is toegenomen in alle bedrijfstakken.

Vacatures, seizoengecorrigeerd

Vacatures, seizoengecorrigeerd