Laagste stijging waterschapsheffingen in 8 jaar

Waterschappen verwachten in 2006 2,0 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dat is 3,4 procent meer dan in 2005 en daarmee de laagste toename van de inkomsten uit waterschapsbelastingen sinds 1998. In de laatste tien jaar zijn deze met gemiddeld 4,7 procent per jaar gestegen.

Waterschapsheffingen

Waterschapsheffingen

Omslagheffingen stijgen het meest

De stijging van de waterschapsbelastingen komt voor een groot deel voor rekening van de omslagheffingen. De omslagheffingen zijn bedoeld als dekking van de kosten die de waterschappen maken voor het onderhoud van de dijken en het regelen van het waterpeil. In 2006 ontvangen de waterschappen 4,4 procent meer aan omslagheffingen dan vorig jaar.

De opbrengst van de verontreinigingsheffing zal naar verwachting minder stijgen. Deze heffing wordt opgelegd voor de zorg van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de zuivering van het afvalwater. In 2006 moeten huishoudens en bedrijven hiervoor 2,8 procent meer betalen dan in 2005.

De omslagheffingen zijn in de laatste tien jaar sterker gestegen dan de verontreinigingsheffing. De waterschapsomslagen zijn in deze periode met gemiddeld 6,4 procent per jaar toegenomen. De opbrengst van de verontreinigingsheffing laat een gemiddelde stijging per jaar zien van 3,7 procent.

Jaarmutatie omslagheffingen en verontreinigingsheffing

Jaarmutatie omslagheffingen en verontreinigingsheffing

Verontreinigingsheffing: aandeel huishoudens daalt licht

De verontreinigingsheffing wordt aan huishoudens èn bedrijven opgelegd. De totale opbrengst van deze heffing bedraagt dit jaar naar verwachting 1,2 miljard euro. In 2006 moeten huishoudens 2,0 procent meer aan verontreinigingsheffing betalen dan in 2005, terwijl bedrijven een stijging van 4,7 procent tegemoet kunnen zien.
Huishoudens betalen het grootste deel van de verontreinigingsheffing. In 2006 bedraagt het aandeel van de huishoudens in de verontreinigingsheffing 71 procent. Dit is iets lager dan in 2005.

Opbrengst omslag- en ingezetenenheffing naar soort heffing

Opbrengst omslag- en ingezetenenheffing naar soort heffing

Ingezetenenomslag stijgt met 8 procent

De omslagheffingen bestaan uit een ingezetenenheffing, betaald door huishoudens, een heffing voor eigenaren van bedrijfsgebouwen en woningen (‘gebouwd’) en een heffing voor eigenaren van grond (‘ongebouwd’). De verwachte opbrengststijging van de omslagheffingen in 2006 komt voor een belangrijk deel voor rekening van de ingezetenen. De ingezetenenheffing brengt dit jaar 8,0 procent meer op dan vorig jaar. De opbrengst omslag ‘gebouwd’ laat in 2006 een stijging zien van 4,1 procent. De opbrengst omslag ‘ongebouwd’ daalt met 0,6 procent.

Paul van der Beek en Dick Zeldenrust