Hogere afzetprijzen industrie

In de industrie zijn de afzetprijzen in het derde kwartaal van 2005 gestegen, met name door de hogere aardolieprijs. De producentenprijzen van voedings- en genotmiddelen stijgen, terwijl de consumentenprijzen van die producten dalen.

Afzetprijzen industrie

Afzetprijzen industrie

Grote invloed aardolieprijzen

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie zijn in het derde kwartaal van 2005 met 2,7 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2005. Deze forse stijging is vrijwel geheel het gevolg van de prijsontwikkeling (+20 procent) in de aardolieverwerkende industrie. Wordt dit aardolieprijseffect buiten beschouwing gelaten dan resteert een prijsstijging in het derde kwartaal van 0,3 procent. De ontwikkeling van de afzetprijzen blijft achter bij de ontwikkeling van de verbruiksprijzen

Voedings- en genotmiddelenindustrie

Voedings- en genotmiddelenindustrie

Gematigd prijsverloop bij voedings- en genotmiddelen

De afzetprijzen in de voedings-en genotmiddelenindustrie, zijn in het derde kwartaal 0,8 procent hoger uitgekomen dan in het tweede kwartaal.
Voor het vierde kwartaal verwachten de producenten, zo blijkt uit de onlangs gepubliceerde uitkomsten van de conjunctuurtest, eenzelfde gematigde ontwikkeling.

Producenten- en consumentenprijs van voedings- en genotmiddelen

Producenten- en consumentenprijs van voedings- en genotmiddelen

Consument betaalt minder

De voedings- en genotmiddelen die door de Nederlandse producenten op de binnenlandse markt zijn afgezet, stegen in het derde kwartaal 2005 gemiddeld met 0,7 procent in prijs ten opzichte van het tweede kwartaal 2005. De prijzen die de consumenten voor voedings- en genotmiddelen betaalden, daalden daarentegen in dezelfde periode met 0,5 procent.
Vergeleken met het derde kwartaal van 2004 hebben de producenten van voedings- en genotmiddelen hun afnemers in het derde kwartaal van 2005 gemiddeld ongeveer dezelfde prijs (-0,1 procent) in rekening gebracht. De consument betaalde in het derde kwartaal 2005 gemiddeld 0,6 procent minder dan een jaar eerder.

Verschil kleiner

Tot begin 2001 lag de ontwikkeling van producenten- en consumentenprijzen van voedings- en genotmiddelen op nagenoeg hetzelfde niveau. In de periode daarna bleef de ontwikkeling van de producentenprijzen tot in het derde kwartaal van 2003 achter bij de ontwikkeling van de prijzen die consumenten betaalden voor voedings- en genotmiddelen. Sindsdien is het verschil tussen beide prijzen kleiner geworden. Het verschil tussen producentenprijzen en consumentenprijzen kan niet worden geïnterpreteerd als handelsmarge. De reden hiervoor is dat ze betrekking hebben op verschillende goederenpakketten.

Gerard Taal