Een toptien van mannen- en vrouwenberoepen

Er zijn anno 2004 nog steeds beroepen die vrijwel volledig aan mannen of aan vrouwen voorbehouden zijn. Het gaat dan vooral om beroepen op laag en middelbaar niveau. Mannen domineren in de bouw en techniek, vrouwen in de verzorgende en administratieve sfeer. In hogere en wetenschappelijke beroepen zijn mannen en vrouwen vaker in gelijke mate werkzaam. Dit patroon is de afgelopen jaren nauwelijks gewijzigd.

Bouw en techniek zijn mannenbolwerken

Beroepen met veel mannen en vrijwel geen vrouwen komen met name voor in de bouw en techniek. Typische voorbeelden zijn verwarmingsinstallateur en automonteur. Ook kiezen zeer weinig vrouwen voor vrachtwagenchauffeur. Het aandeel vrouwen in mannenberoepen is uiterst laag. In de hele toptien van mannenberoepen was meer dan 99 procent van de werkenden een man.

Mannenberoepen naar aandeel vrouwen, 2004

Mannenberoepen naar aandeel vrouwen, 2004

De toptien van mannenberoepen bestaat uit zes lagere en vier middelbare beroepen. De samenstelling van deze toptien is zeer constant in de tijd. Vergeleken met 1996 zijn heftruckchauffeurs en liftinstallateurs uit de toptien verdwenen en zijn stratenmakers/grondwerkers en lassers/soldeerders in hun plaats gekomen.

Vrouwen vooral in verzorging en administratie

De toptien van vrouwenberoepen bestaat uit verzorgende en administratieve beroepen: doktersassistentes, leerling-verpleegkundigen, gezins- bejaardenverzorgenden, ziekenverzorgenden en (directie)secretaresses. Mannen werken naar verhouding vaker in vrouwenberoepen dan vrouwen in mannenberoepen. Van de bejaarden-, zwakzinnigen- en ziekenverzorgenden was bijvoorbeeld rond de 6 procent man.

Vrouwenberoepen naar aandeel mannen, 2004

Vrouwenberoepen naar aandeel mannen, 2004

Ook bij de vrouwen is de toptien sinds 1996 nauwelijks gewijzigd. Verpleegkundige (middelbaar), kassamedewerker en receptionist zijn verdwenen. Directiesecretaresse, apothekersassistent en medisch secretaresse zijn hiervoor in de plaats gekomen. De toptien van vrouwelijke beroepen bestaat uit twee lagere en acht middelbare beroepen.

In hogere beroepen gelijkere verdeling man-vrouw

De beroepen met ongeveer evenveel mannen als vrouwen zijn voor de helft van hoger of wetenschappelijk niveau. In 2004 liet het beroep marketingadviseur of -specialist de meest evenwichtige verdeling zien. Een min of meer gelijke verdeling is ook te vinden bij grafisch ontwerper, beleidsambtenaar ruimtelijke ordening, hoger administratief medewerker en advocaat, rechter en notaris.

Beroepsgroepen met evenwichtige verdeling naar geslacht, 2004

Beroepsgroepen met evenwichtige verdeling naar geslacht, 2004

In de toptien van beroepen waar ongeveer evenveel mannen als vrouwen werken kwamen in 2004 vier middelbare beroepen voor en maar één elementair beroep (inpakker). Het zijn dus vooral de hogere beroepen waar ongeveer evenveel mannen als vrouwen werken.

Ingrid Beckers