Consumptie hoger in september

De opgaande lijn in de consumptie door huishoudens zette in september door. Het volume van de binnenlandse consumptieve bestedingen was in september dit jaar 1,1 procent groter dan in dezelfde maand van 2004. Het was de vierde achtereenvolgende maand waarin de consumptie door huishoudens hoger uitkwam een jaar eerder. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en verschillen in de samenstelling van de koopdagen.

De volumegroei van de bestedingen aan goederen in september bedroeg 1,6 procent. Dit is het hoogste groeicijfer dat tot nu toe in 2005 gemeten is. Vooral bij de consumptie van voedings- en genotmiddelen was de groei relatief hoog, namelijk 2,4 procent. Aan duurzame goederen werd voor prijsveranderingen en koopdagen gecorrigeerd 2,1 procent meer besteed. Vooral deze bestedingen bleven in het eerste halfjaar achter. De groei van de bestedingen aan diensten bleef gematigd.

Het volume van de binnenlandse consumptie in het derde kwartaal was ongeveer 1 procent groter dan een jaar eerder. In de eerste helft van 2005 gaven de huishoudens, gecorrigeerd voor koopdagen en prijsveranderingen, echter minder uit dan in het eerste halfjaar van 2004. In de eerste negen maanden van 2005 samen was het niveau van de consumptieve bestedingen vrijwel gelijk aan dat in dezelfde periode een jaar eerder.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)