Toerisme omvangrijke bedrijfstak

Nederlanders gaven in 2002 bijna 36 miljard uit aan toerisme in eigen land en in het buitenland. Buitenlanders besteedden nog eens 6 miljard in ons land. Het toerisme  creëerde daarmee in 2002 voor 12,8 miljard euro aan toegevoegde waarde en droeg 3,1 procent bij aan de economie van ons land. Dit blijkt uit nieuw CBS-onderzoek.

Uitgaven aan toerisme, 2002

Van elke bestede euro is 12,4 cent voor uitstapjes

De toeristische uitgaven bedroegen in 2002 41,8 miljard euro.
Nederlanders gaven 29 miljard uit aan recreatief toerisme en 6,7 miljard euro aan zakelijke reizen. De recreatieve bestedingen vormden daarmee ongeveer 12,4 procent van de totale consumptieve bestedingen van Nederlandse huishoudens. Buitenlandse bezoekers besteedden 6,1 miljard euro in ons land waarvan het overgrote gedeelte recreatief toerisme betreft (5,1 miljard euro).
Van 29 miljard euro aan recreatieve uitgaven besteedden Nederlanders 14,6 miljard euro binnen Nederland en 10,0 miljard euro aan buitenlandse reizen. Een kwart van deze laatste uitgaven wordt overigens besteed bij Nederlandse bedrijven, zoals luchtvaartmaatschappijen, reisbureaus en touroperators.
2,7 miljard euro gaven zij ten slotte uit aan duurzame recreatiegoederen als caravans en kampeerartikelen, en 1,7 miljard euro betreffen sociale overdrachten

Toegevoegde waarde per bedrijfstak, 2002

Toerisme groter dan landbouw

Met een aandeel van 3,1 procent in de totale toegevoegde waarde is het belang van toerisme voor de Nederlandse economie groter dan dat van de landbouw (2,3 procent) of de delfstoffenwinning (2,4 procent). Het is echter bescheiden vergeleken met het aandeel van de financiële en zakelijke dienstverlening (26,6 procent) of de industrie (14,3 procent).

Toegevoegde waarde toerisme per bedrijfsklasse, 2002

Restaurants en cafés profiteren het meest

Het grootste deel van de toeristische toegevoegde waarde wordt gegenereerd in de karakteristieke bedrijfsklassen van het toerisme. Het zijn de restaurants en cafés, vervoersbedrijven, cultuur-, sport- en recreatie-instellingen (musea, theaters, amusementsparken), accommodatiebedrijven (hotels, kampeerterreinen) en reisbemiddelaars (reisbureaus, touroperators).

Rutger Hoekstra, Albert Pieters en Eefje Lammers