Aantal vacatures niet verder gestegen

Het aantal vacatures is in het tweede kwartaal van 2005 niet verder gestegen. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden stonden er in ons land eind juni 137 duizend vacatures open. Dit zijn er 4 duizend minder dan een kwartaal eerder.

Vanaf het eerste kwartaal van 2001 tot en met het derde kwartaal van 2003 is het aantal vacatures voortdurend gedaald. Daarna is het aantal vacatures zes kwartalen op rij toegenomen. Met de afname van 4 duizend heeft de groei zich in het tweede kwartaal van dit jaar dus niet doorgezet.

De afname van het aantal vacatures in het tweede kwartaal komt voor rekening van de commerciële dienstverlening. Het aantal vacatures daalde hier met 5 duizend. In het eerste kwartaal steeg het aantal vacatures in deze sector nog met 10 duizend.

De aantallen ontstane en vervulde vacatures zijn net als in de vier voorgaande kwartalen toegenomen. Dit wijst op een toegenomen dynamiek op de arbeidsmarkt.

In het tweede kwartaal zijn 212 duizend vacatures ontstaan, 9 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures was 24 duizend hoger dan in het tweede kwartaal van 2004.

De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per duizend banen en kan gezien worden als een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt. Eind juni 2005 waren er 23 vacatures op iedere duizend banen. Dit zijn er 3 meer dan een jaar eerder. De vacaturegraad is toegenomen in de industrie, de bouwnijverheid en de commerciële dienstverlening. In de niet-commerciële dienstverlening bleef de vacaturegraad gelijk.

Vacatures, seizoengecorrigeerd

Vacatures, seizoengecorrigeerd