Consumptie vrijwel onveranderd in juni

Door huishoudens is in juni van dit jaar vrijwel evenveel geconsumeerd als in juni 2004. Het volume van de binnenlandse consumptie was 0,1 procent groter. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en verschillen in de samenstelling van de koopdagen.

De consumptie van duurzame goederen was in juni 2,3 procent lager dan een jaar eerder. Vooral aan nieuwe auto’s en woninginrichting is in juni minder besteed. De consumptie van zowel voedings- en genotmiddelen als van diensten lag 0,6 procent boven het niveau van juni 2004.

In de eerste vijf maanden van 2005 was het consumptievolume, na correctie voor prijsveranderingen en verschillen in koopdagen, telkens kleiner dan een jaar eerder. Dit werd vooral veroorzaakt doordat de uitgaven aan duurzame goederen sterk achtergebleven. Al elf maanden op rij liggen de bestedingen aan duurzame goederen onder het niveau van het voorgaande jaar.

Belangrijke redenen waarom consumenten terughoudend zijn met hun uitgaven zijn hun geringe vertrouwen en hun krappere bestedingsruimte. Volgens cijfers van de Nationale rekeningen daalde het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens in 2004 met 1,4 procent. Ook in 2003 en 2002 daalde het reëel beschikbaar inkomen.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)