Consumptie in mei lager

Net als in de voorgaande maanden, waren huishoudens in mei 2005  terughoudend met hun bestedingen. Het volume van de binnenlandse consumptie was 0,7 procent kleiner dan in mei 2004. De afname kwam geheel voor rekening van de bestedingen aan duurzame goederen. De consumptie van voedings- en genotmiddelen lag iets boven het niveau van een jaar eerder. De uitgaven aan diensten waren vrijwel gelijk aan die in mei 2004, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Deze cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en verschillen in de samenstelling van de koopdagen.  

Al vijf maanden op rij minder geconsumeerd

Mei 2005 was de vijfde achtereenvolgende maand waarin het consumptievolume, gecorrigeerd voor prijsveranderingen en koopdagen, kleiner was dan een jaar eerder. De cijfers over mei passen in het beeld van de consumptie in de eerste maanden van 2005. Het zijn de uitgaven aan duurzame goederen die in de eerste vijf maanden van dit jaar sterk achterbleven in vergelijking met dezelfde periode van 2004. 

Stevige krimp consumptie duurzame goederen

Er werden in de eerste vijf maanden van dit jaar vooral minder nieuwe personenauto’s aangeschaft. Het volume van de bestedingen aan meubels, huishoudelijke apparaten, lederwaren en schoenen was eveneens veel kleiner dan een jaar eerder. In 2004 en 2003 was er ook al een volumedaling bij de uitgaven aan duurzame goederen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.