Minder sloopauto's, meer export tweedehands auto's

In 2004 is ruim een half miljoen auto’s aan het verkeer onttrokken. Hiervan zijn er 293 duizend aangeboden bij autodemontagebedrijven, 255 duizend zijn als tweedehands auto geëxporteerd.

Aanbod sloopauto’s neemt jaarlijks af

Sinds 2001 is het aanbod sloopauto’s elk jaar licht afgenomen. De export van gebruikte auto’s daarentegen laat de laatste jaren een stijgende lijn zien.

Uitval motorvoertuigenpark

Uitval motorvoertuigenpark

Demontage personen- en bedrijfsauto‘s

Van de 293 duizend voertuigen die voor demontage zijn aangeboden, bestaat 94 procent uit personenauto’s en 6 procent uit bedrijfsauto’s. Gerekend naar het gewicht is dit 283 duizend ton, waarvan 89 procent personenauto’s en 11 procent bedrijfsauto’s.

Langere levensduur auto

Auto’s worden op steeds hogere leeftijd voor ontmanteling bij autodemontagebedrijven aangeboden. In 2004 was bijna 40 procent van alle autowrakken ouder dan 15 jaar. Vijf jaar eerder lag dit percentage op 21.

In 2004 is een personenauto gemiddeld 14,6 jaar voor hij op de sloop terechtkomt, een bedrijfsauto 13,8 jaar. Hiermee zijn sloopauto’s gemiddeld ongeveer 14 maanden ouder dan in 1999.

Vrijgekomen voertuigen voor demontage per leeftijdsklasse

Vrijgekomen voertuigen voor demontage per leeftijdsklasse

Fikse stijging export tweedehands auto’s

In 2001 deed zich een aanzienlijke stijging van de export van tweedehands auto’s voor. De uitvoer lag zo’n 30 procent hoger dan in 2000. Van 2001 tot en met 2003 bleef de export op hetzelfde hoge niveau. In 2004 is er echter opnieuw sprake van een forse stijging, nu met 40 procent. Dat komt neer op 70 duizend auto’s.

Het buitenland heeft niet alleen interesse in jonge gebruikte auto’s, maar ook de wat oudere auto’s zijn in trek. De helft van de exportauto’s is tien jaar of jonger, 40 procent zit in de leeftijdsklasse van 11–15 jaar. De auto’s gaan vooral naar landen in Oost-Europa en op het Afrikaanse continent.

Export tweedehands voertuigen per leeftijdsklasse

Export tweedehands voertuigen per leeftijdsklasse

René Jolly

Bron: StatLine