Vakantiedeelname laatste jaren stabiel

Ruim 80 procent van de Nederlanders gaat tenminste een keer per jaar op vakantie. In de periode 2002–2004 is dit cijfer vrijwel constant. In 1990 was de vakantiedeelname nog 75 procent.

12,5 miljoen vakantiegangers

In 2004 gingen in totaal bijna 12,5 miljoen Nederlanders op vakantie. De vakantieganger gaat steeds vaker op vakantie: in 1990 gemiddeld 2,4 keer en in 2004 gemiddeld 2,8 keer.

Eigen land en buitenland

In 1990 bracht 48 procent van de Nederlanders een vakantie door in eigen land, in 2002 was dit 53 procent. Daarna bleef dit aandeel vrij constant.

Het percentage personen dat de vakantie in het buitenland doorbrengt laat een vergelijkbare ontwikkeling zien. In 1990 verbleef de helft van de bevolking voor een vakantie in het buitenland, sinds 2002 is dit ongeveer 58 procent.

Vakantiedeelname naar bestemming

Vakantiedeelname naar bestemming

35 miljoen vakanties

Het totaal aantal vakanties is tussen 1990 en 2002 vrij sterk gestegen. Hierna blijft het niveau stabiel op ongeveer 35 miljoen. Bij de binnenlandse vakanties is in de periode 1990– 2002 een beperkte toename te zien, daarna is zelfs sprake van een lichte daling. Het aantal buitenlandse vakanties steeg tussen 1990 en 2002 sterk: van 10,8 naar 16,8 miljoen. Na 2002 is er nog slechts een lichte toename.

Aantal vakanties, 1990–2004

Aantal vakanties, 1990–2004

Vakantiebestedingen groeien iets harder dan beschikbaar inkomen

Nederlanders besteedden in 1990 bijna 6,2 miljard euro aan vakanties. In 2003 was dit verdubbeld naar 12,4 miljard euro. In dezelfde periode nam ook het beschikbaar inkomen van huishoudens sterk toe, van ongeveer 132 miljard euro naar 226 miljard euro. In verhouding tot het inkomen zijn de vakantie-uitgaven slechts licht gestegen, van ongeveer 5,0 procent in 1990, tot ongeveer 5,5 procent in 2003.

De gemiddelde uitgaven aan vakanties namen toe van 549 euro per vakantie in 1990 tot 738 euro in 2004. Gecorrigeerd voor inflatie zijn deze uitgaven tot 2000 vrij constant, daarna is sprake van een lichte daling.

Vakantie-uitgaven, 1990–2004

Vakantie-uitgaven, 1990–2004

Henk Swinkels

Bron: StatLine