Meer toeristen in de laatste maanden van 2004

Het aantal overnachtingen in logiesaccommodaties was in het vierde kwartaal van 2004 bijna 3,5 procent hoger dan in het vierde kwartaal van 2003. Hierdoor werd de terugval eerder in 2004 bijna teniet gedaan. Over heel 2004 bedroeg het aantal overnachtingen 80,9 miljoen. Dit is 0,4 procent minder dan in 2003.

Het aantal gasten dat overnachtte bedroeg 25,7 miljoen, 2,9 procent meer dan in 2003. Door deze ontwikkelingen is het gemiddelde aantal overnachtingen per gast gedaald.

Ontwikkeling aantal overnachtingen per kwartaal

Ontwikkeling aantal overnachtingen per kwartaal

Minder Duitsers, meer Amerikanen en Aziaten

De daling van het aantal overnachtingen in 2004 kwam voor rekening van Nederlanders (-0,6 procent) en vooral van Duitsers (-6,5 procent). Samen zorgden zij voor een daling met ruim 1 miljoen overnachtingen.

Bezoekers uit Amerika en Azië zorgden voor een relatief omvangrijke groei van het aantal overnachtingen, respectievelijk 9,4 procent en 12,7 procent. Omdat deze twee groepen een kleiner aandeel in de overnachtingen hadden dan Nederlanders en Duitsers was per saldo een daling met 0,3 miljoen overnachtingen het resultaat.

Gasten en overnachtingen naar land van herkomst

Gasten en overnachtingen naar land van herkomst

Slechte zomer en de economische ontwikkeling

Van belang voor deze ontwikkelingen was de relatief slechte zomer van 2004 en de economische ontwikkeling in de landen waar de toeristen vandaan komen. Zo bleef de economische groei in Duitsland achter bij de duidelijk hogere groei in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Voor een deel is het herstel een reactie op de gebeurtenissen in 2003. Toen droegen de oorlog in Irak en SARS bij aan een in dat jaar lager aantal overnachtingen.

Gasten en overnachtingen hotels en overige logiesaccommodaties

Gasten en overnachtingen hotels en overige logiesaccommodaties

Minder op campings/bungalowparken, meer in hotels

De daling van het aantal overnachtingen door Duitsers was zichtbaar bij zowel de hotels als bij de kampeerterreinen en bungalowparken.

Toch boekten de hotels, waar veel buitenlandse gasten van overzee verblijven, in 2004 bijna 4,5 procent groei van het aantal overnachtingen; 5,9 procent door buitenlanders (maar minder door Duitsers) en 2,8 procent door Nederlanders.

Duitsers en Nederlanders gaan vooral naar kampeerterreinen en bungalowparken. De overige accommodaties, waarvan de kampeerterreinen en bungalowparken het merendeel uitmaken, kampten met 2,8 procent minder overnachtingen; 6,7 procent minder door buitenlanders en 1,7 procent minder door Nederlanders.

Vincent van Polanen Petel

Bron: StatLine:

  • Gasten en overnachtingen per kwartaal en naar land van woonplaats
  • Hotels