Consumptie in januari lager

In januari 2005 was het volume van de binnenlandse consumptie door huishoudens 0,4 procent kleiner dan in januari 2004. Aan goederen werd, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, 1,0 procent minder besteed dan een jaar eerder. De bestedingen aan diensten lagen nagenoeg op hetzelfde niveau als in januari 2004. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in de samenstelling van de koopdagen.

Opnieuw minder consumptie duurzame goederen

Huishoudens waren ook in januari 2005 terughoudend in hun bestedingen aan duurzame goederen. Na correctie voor verschillen in de samenstelling van de koopdagen was het volume van de bestedingen aan duurzame goederen 1,5 procent kleiner dan een jaar eerder. Deze daling ligt in dezelfde orde van grootte als die in 2004. Toen daalde het volume van de bestedingen aan duurzame goederen met 1,3 procent.
De consumptie van voedings- en genotmiddelen lag, voor koopdagen gecorrigeerd, in januari op vrijwel hetzelfde niveau als in januari 2004. Het volume van de bestedingen aan diensten was in januari 0,1 procent groter dan een jaar eerder.

Nieuwe Wet kinderopvang beïnvloedt consumptie huishoudens

In 2005 trad de nieuwe Wet kinderopvang in werking. Als gevolg hiervan worden de kosten voor kinderopvang niet meer alleen toegerekend aan de consumptie door huishoudens, maar ook voor een deel aan de overheidsconsumptie. Het neerwaartse effect van deze verschuiving op de ontwikkeling van de consumptie door huishoudens is ongeveer een kwart procentpunt.
In 2004 werd de consumptie door huishoudens nog positief beïnvloed door beleidsmaatregelen in de zorg. Door enkele wijzigingen in de Ziekenfondswet en de AWBZ moesten de huishoudens meer zelf betalen. Dit opwaartse effect op de consumptiegroei is in 2005 weggevallen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.