Daling aantal vacatures voor schoolverlaters

Tussen september 2003 en september 2004 is het aantal vacatures met 28 duizend gestegen tot 109 duizend. Het aantal vacatures voor schoolverlaters is echter met 6,5 duizend gedaald. Het sterkst was de daling in de handel.

Vacatures, 2000–2004

Vacatures, 2000–2004

Een op de acht vacatures geschikt voor schoolverlaters

Tussen 2003 en 2004 is het aantal vacatures dat volgens werkgevers geschikt is voor schoolverlaters afgenomen, ondanks het feit dat het totaal vacatures toenam. Ten opzichte van 2000 is het aantal vacatures voor schoolverlaters zelfs met meer dan 80 procent gedaald.

Eind september 2004 waren bijna 13 duizend vacatures geschikt voor schoolverlaters, 12 procent van het totale aantal vacatures. Een jaar eerder hadden schoolverlaters nog de keuze uit 24 van de 100 vacatures.

Vacatures voor schoolverlaters naar bedrijfstak

Vacatures voor schoolverlaters naar bedrijfstak

Sterkste daling in de handel

In alle bedrijfstakken lag het aandeel vacatures voor schoolverlaters in 2004 lager dan een jaar eerder. Het sterkst was de daling in de handel, in het bijzonder bij de warenhuizen en de overige detailhandel, en de landbouw. In deze bedrijfstakken nam het aandeel vacatures voor schoolverlaters met tweederde af.

Het hoogst is het aantal vacatures voor schoolverlaters in 2004 in de zakelijke dienstverlening (bijna 3 duizend) en in de handel (een kleine 2,5 duizend).

Hoogste vacaturegraad in Limburg

Het aantal openstaande vacatures per duizend banen is tussen 2003 en 2004 voor geheel Nederland met een derde gestegen tot 16 vacatures per duizend banen.

De sterkste stijging van de vacaturegraad vond plaats in Limburg. Het relatieve aantal vacatures verdubbelde er tot 22, de hoogste vacaturegraad van alle provincies. De laagste vacaturegraad, 9 vacatures op duizend banen, was te vinden in de provincie Drenthe.

Vacaturegraad per provincie

Vacaturegraad per provincie

Groningen was de enige provincie waar de spanning op de arbeidsmarkt iets afnam. Eind september 2004 was de vacaturegraad in deze provincie 11. Dit zijn twee vacatures per duizend banen minder dan een jaar eerder.

Jeremy Weidum

Bron: StatLine