Snelle opmars breedbandinternet

In 2004 is het aantal huishoudens dat over een snelle internetverbinding beschikt fors toegenomen. De helft van de huishoudens met internet heeft een breedbandverbinding via kabel of ADSL. In 2003 had nog maar een derde van de huishoudens zo’n snelle internetverbinding.

Meer internetaansluitingen

Het aandeel huishoudens dat thuis toegang heeft tot het internet nam toe van krap 60 procent in 2003 tot 65 procent in 2004. Vier op de vijf huishoudens konden uitsluitend vanaf de computer een verbinding maken. Eén op de vijf huishoudens kon, behalve met de computer, ook op andere wijze een internetverbinding tot stand brengen, bijvoorbeeld vanaf een mobiele telefoon of een palmtopcomputer.

Snelle toename ADSL-verbindingen

Ongeveer de helft van de internetverbindingen in huishoudens met internet betrof een breedbandverbinding via de kabel of ADSL. In 2003 had nog maar een derde van de huishoudens met internet beschikking over zo’n snelle verbinding.

Het aantal ADSL-aansluitingen is de laatste jaren snel toegenomen. Van de huishoudens met internet heeft inmiddels 20 procent een ADSL-aansluiting. Dat is twee keer zo veel als in 2003. De toename van breedband via de kabel of ADSL ging ten koste van de trage, analoge inbelverbindingen, maar ook het aandeel ISDN-verbindingen nam af.

Huishoudens met internet naar type internetverbinding

Huishoudens met internet naar type internetverbinding

Nederlandse huishoudens in Europese breedbandtop

IJsland is de absolute topper in Europa: liefst 45 procent van de IJslandse huishoudens beschikte in 2004 over een breedbandverbinding. Daarna volgen Denemarken met 36 procent en Nederland met 32 procent.

Huishoudens met breedband in enkele Europese landen

Huishoudens met breedband in enkele Europese landen

Steeds langer achter de computer

In 2004 gebruikte driekwart van de Nederlanders van 12 jaar en ouder regelmatig een computer. Dit kan thuis zijn geweest, op het werk, op school of elders. Gemiddeld zat de gebruiker 16 uur per week achter de computer. Dat is één uur langer dan in 2003 en twee uur langer dan in 2002.

66 Procent van de Nederlanders bezocht regelmatig het internet. In 2003 was dat nog 62 procent. Net als in 2003 was de internetter in 2004 gemiddeld 7 uur per week on line. Voor de meesten is e-mailen en het zoeken naar specifieke informatie de gebruikelijke routine.

Internetgebruik naar activiteit

Internetgebruik naar activiteit

Meer kopen en bestellen

Het kopen of bestellen via internet heeft een wat hogere vlucht genomen. In 2003 gaf nog een kwart van de internetters aan wel eens goederen of diensten on line te bestellen. In 2004 is dit opgelopen naar 32 procent. Vooral het elektronisch boeken van vakanties is toegenomen.

Ferdy Otten

Bron: StatLine