Internationale handel in auto's trekt weer aan

Voorlopige cijfers over het hele jaar 2004 wijzen op een herstel van de autohandel. Volgens deze berekeningen is de invoer van nieuwe auto’s ten opzichte van 2003 met 1 procent toegenomen tot circa 567 duizend. De export is volgens deze voorlopige uitkomsten met ruim 1 procent afgenomen tot ongeveer 223 duizend.

De afgelopen tien jaar is de internationale handel in nieuwe auto’s eerst gestegen en later weer afgenomen. Tot en met 1999 nam de handel in nieuwe auto’s alleen maar toe; 1999 was een topjaar met een invoer van 718 duizend nieuwe auto’s en een uitvoer van 355 duizend nieuwe auto’s. Nadien en tot en met 2003 is de handel in auto’s afgenomen.

Handel in nieuwe auto’s

Handel in nieuwe auto’s

Autohandel weer op de weg terug

In de eerste elf maanden van 2004 is de invoer van nieuwe auto’s met bijna 3 duizend toegenomen tot ruim 515 duizend stuks. De uitvoer laat eveneens een herstel zien, al nam deze in dezelfde periode met 9 duizend auto’s nog wel af. Ter vergelijking: in 2003 werden bijna 86 duizend auto’s minder uitgevoerd. Hiermee zijn er in de eerste elf maanden van 2004 ongeveer 202 duizend auto’s geëxporteerd.

Import veel hoger dan export

In de eerste elf maanden van 2004 zijn ruim 515 duizend nieuwe auto’s ingevoerd. Dit is 1 procent meer dan in 2003. De ingevoerde auto’s vertegenwoordigen een waarde van 6,7 miljard euro. Dit wil zeggen dat de gemiddelde invoerwaarde van een nieuwe auto 12 900 euro bedraagt. In de eerste elf maanden van 2003 bedroeg de gemiddelde invoerwaarde 12 100 euro.

De export van nieuwe auto’s daalde in de eerste elf maanden van 2004 met 4 procent tot bijna 202 duizend. De gemiddelde exportwaarde bleef met 12 400 euro op hetzelfde niveau als een jaar eerder.

België belangrijkste autoleverancier

Ongeveer 90 procent van de handel in nieuwe auto’s vindt plaats binnen de Europese Unie. België is onze belangrijkste autoleverancier. Eenderde van het aantal ingevoerde auto’s komt bij onze zuiderburen vandaan. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat een deel van deze auto’s van Italiaanse oorsprong is. Op de tweede plaats staat Duitsland met een aandeel van bijna 25 procent. Frankrijk en Spanje hebben beide een aandeel van tien procent.

Belangrijkste invoerlanden auto’s, januari-november

Belangrijkste invoerlanden auto’s, januari-november

Duitsland belangrijkste afnemer

Nederland voert de meeste auto’s uit naar Duitsland. Het aandeel van onze oosterburen in de totale uitvoer van nieuwe auto’s bedraagt 30 procent. Op de tweede plaats staat het Verenigd Koninkrijk met een aandeel van 13 procent, gevolgd door België met 10 procent.

Duurste auto’s komen uit Zweden

De gemiddelde invoerwaarde van de uit Zweden ingevoerde nieuwe auto’s bedroeg over de eerste elf maanden van afgelopen jaar bijna 31 duizend euro. Hiermee komen de duurste auto’s uit Zweden. Ook de gemiddelde invoerprijs van de uit Italië geïmporteerde auto’s ligt met ruim 27 duizend euro ruim boven het EU-gemiddelde van 14 duizend euro.

Wiel Packbier

Bron: StatLine