Longkankersterfte bij mannen blijft hoger

De levensverwachting bij de geboorte ligt voor vrouwen op bijna 81 jaar. Voor mannen ligt die zo’n 5 jaar lager. Sinds 1970 is de levensverwachting bij mannen met ruim 5 jaar gestegen tegen ruim 4 jaar voor vrouwen.

Mannen zijn de laatste decennia minder gaan roken, vrouwen juist meer. Hierdoor is de sterfte aan longkanker sinds 1985 gedaald bij mannen en gestegen bij vrouwen. Naar verwachting zal het aantal vrouwen dat aan longkanker sterft blijven stijgen. Bij mannen zal de daling nog enkele jaren doorgaan, maar rond 2010 omslaan in een stijging. Dit blijkt uit de meeste recente bevolkingsprognose van het CBS.

Sterfte aan longkanker, 1995–2020

Sterfte aan longkanker, 1995-2020

Dalende kansen op longkanker bij mannen

De daling van de longkankersterfte bij mannen valt te verklaren uit het rookgedrag. In de afgelopen decennia is het percentage rokende mannen aanzienlijk gedaald. Hierdoor zijn de kansen op longkanker op ‘jongere’ leeftijden, tot 70 jaar, aanzienlijk gedaald. Deze trend zet door in de toekomst.

Op de hogere leeftijden, bij de 70-plussers, zijn de kansen op longkanker echter gestegen. Het gaat hier om generaties die decennialang hebben gerookt. In de toekomst zullen de kansen ook op deze leeftijden dalen.

De stijging van het aantal mannen dat aan longkanker sterft na 2010 wordt veroorzaakt door de vergrijzing: er zijn dan meer mannen op leeftijden waarop de kans op sterfte aan longkanker relatief hoog is.

Kans op longkanker voor mannen, 1970, 2003 en 2020

Kans op longkanker voor mannen, 1970, 2003 en 2020

Stijgende kansen op longkanker bij vrouwen

Rond 1970 waren de kansen voor vrouwen om te sterven aan longkanker nog zeer gering. Sindsdien zijn deze kansen sterk toegenomen. Dit komt doordat vrouwen sinds de jaren zestig vaker zijn gaan roken.

Na 1990 is het percentage rokers echter niet verder gestegen. In de toekomst zullen de sterftekansen op longkanker echter nog wel verder stijgen. Dit komt door de generaties vrouwen die decennialang hebben gerookt.

Door de stijging van de sterftekansen in het verleden én in de toekomst neemt de vrouwensterfte aan longkanker sterk toe. In 2003 stierven ruim 3 duizend meer mannen dan vrouwen aan longkanker. In 2020 zal het verschil met ruim de helft zijn teruggelopen.

Kans op longkanker voor vrouwen, 1970, 2003 en 2020

Kans op longkanker voor vrouwen, 1970, 2003 en 2020

Effect longkanker bij vrouwen sterker dan bij mannen

In 2003 lag de levensverwachting van vrouwen op 81 jaar. Voor vrouwen die aan longkanker sterven bleef deze steken op 70 jaar. Voor mannen die aan longkanker stierven bedroeg de levensverwachting 73 jaar, tegen 76 jaar voor alle mannen. Vrouwen die aan longkanker sterven worden dus minder oud dan mannen die aan longkanker sterven. Het schadelijk effect van roken op de levensverwachting lijkt voor vrouwen dus sterker dan voor mannen.

Andries de Jong

Bron: StatLine