Wie wonen er in dunbevolkte gebieden?

In 2004 telde Nederland 84 dunbevolkte buurten verspreid over 58 gemeenten. Tweederde van deze dunbevolkte buurten ligt in Noord- en Oost-Nederland. De rest ligt voornamelijk in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Met maar één dunbevolkte buurt had Noord-Holland het laagste aantal. Ook de provincies Utrecht en Limburg kennen nauwelijks dunbevolkte buurten.

Dunbevolkte buurten in Nederland, 1 januari 2004

Dunbevolkte buurten in Nederland, 1 januari 2004

Meer kinderen

Er wonen meer kinderen in de dunbevolkte buurten dan het landelijke gemiddelde. In de dunbevolkte buurten hebben zij een aandeel van 21 procent terwijl dit voor heel Nederland 19 procent is. Ook zijn er meer personen tussen de 45 en 65 jaar dan gemiddeld: in dunbevolkte buurten maken zij 30 procent van de inwoners uit, terwijl dit gemiddeld 26 procent is. De overige leeftijdsklassen komen juist relatief minder voor.

Samenstelling dunbevolkte buurten, 1 januari 2004

Relatief weinig alleenstaanden

De leeftijdsopbouw van de bevolking van dunbevolkte buurten wijst op een oververtegenwoordiging van gezinnen met kinderen. Inderdaad heeft in deze buurten 45 procent van de huishoudens kinderen, tegen 36 procent landelijk. Het aandeel eenpersoonshuishouden ligt een stuk lager: 24 procent in dunbevolkte buurten tegen 34 procent landelijk.

Meer mannen in dunbevolkte buurten

Er wonen meer mannen dan vrouwen in de dunbevolkte buurten: 53 procent mannen tegenover 47 procent vrouwen. In heel Nederland zijn vrouwen in de meerderheid, doordat ze gemiddeld langer leven. In dunbevolkte buurten wonen relatief weinig 65-plussers. Hierdoor legt het vrouwenoverschot in de hogere leeftijden minder gewicht in de schaal.

Aandeel niet-westerse allochtonen, 1 januari 2004

Laag aandeel niet-westerse allochtonen

In Nederland is gemiddeld 10 procent van de bevolking een niet-westerse allochtoon. Deze bevolkingsgroep is vooral geconcentreerd in steden. In de dunbevolkte buurten is hun aandeel slechts 2 procent.

Uitschieters hierbij zijn de dunbevolkte buurten met opvang voor asielzoekers. De buurt Deelen in gemeente Ede is zo’n voorbeeld met 51 procent niet-westerse allochtonen. Het gemiddelde aandeel niet-westerse allochtonen in de 83 dunbevolkte buurten (zonder Deelen) is dan ook slechts 1 procent. In de 58 gemeenten waar de dunbevolkte buurten in liggen, is het gemiddelde percentage niet-westerse allochtonen met 4 procent wat hoger.

Chantal Melser

Bron:

  • StatLine, dunbevolkte buurten (gemeenten A t/m G)
  • StatLine, dunbevolkte buurten (gemeenten H t/m Z)