Negen van de tien vrouwen blijven werken na geboorte kind

Steeds meer vrouwen zien in de komst van kinderen geen aanleiding te stoppen met werken. In 2003 bleef 90 procent werken na de geboorte van het eerste kind. In 1997 was dat nog driekwart. Wel gaan ze vaak minder uren werken. In 2003 combineerde 45 procent van de gezinnen met minderjarige kinderen een voltijd- met een deeltijdbaan.

Meer vrouwen blijven werken als er kinderen komen

Rond hun dertigste krijgen veel vrouwen hun eerste kind. Steeds minder vaak zeggen ze na de geboorte hun baan op en steeds meer combineren ze werk en kinderen. In 2003 werkten acht van de tien jonge moeders voordat hun eerste kind geboren werd. Na de geboorte stopte 10 procent van hen met werken; in 1997 was dat nog een kwart.

Vrouwen en betaald werk na geboorte eerste kind

Vrouwen en betaald werk na geboorte eerste kind

Merendeel vrouwen gaat minder werken

Veel moeders gaan wel minder uren per week werken. In 2003 ging 56 procent van de werkende vrouwen minder uren werken na de geboorte van het eerste kind. In 1997 was dat nog 44 procent. Eenderde veranderde niets in hun arbeidsduur. Dat was zowel in 1997 als in 2003 het geval. Er is dus vooral sprake van een verschuiving van stoppen met werken naar minder uren gaan werken.

Gros nieuwe vaders blijft even lang werken

Jonge vaders passen hun arbeidsduur nauwelijks aan als er kinderen komen. In 2003 ging 13 procent van de vaders na de geboorte van hun eerste kind minder werken of stopte helemaal. Dit is nauwelijks anders dan in 1997, toen 10 procent van de vaders dit deed.

Combinatie voltijd- en deeltijdbaan het meest populair

In gezinnen met minderjarige kinderen komt de combinatie van een voltijd- en een deeltijdbaan inmiddels het meest voor. In 2003 had in 45 procent van deze gezinnen de ene partner (vrijwel altijd de man) een voltijdbaan en de andere partner een deeltijdbaan. Dit ligt ruim 10 procentpunten hoger dan in 1997. In deze periode daalde het aandeel met één voltijds werkende van 48 naar 34 procent.

Arbeidsdeelname van paren met minderjarige kinderen

Arbeidsdeelname van paren met minderjarige kinderen

De combinatie waarin beide ouders in deeltijd werken, kwam in 2003 in 6 procent van de gezinnen voor. Allebei in deeltijd werken neemt langzaam toe. In 1997 gebeurde dit slechts in 3 procent van de gezinnen met minderjarige kinderen.

Ingrid Beckers

Bron: StatLine