Kwart nieuwe bijstandsgerechtigden start reïntegratietraject

Van de volwassenen die in 2002 in de bijstand kwamen, heeft 27 procent binnen een jaar op eigen kracht de bijstand verlaten. Bijna een kwart begon aan een reïntegratietraject. De overigen zaten een jaar later nog steeds in de bijstand, zonder een traject te starten.

De instroom in de bijstand is het grootst in de steden. De uitkomsten in dit artikel hebben betrekking op 53 van de 85 steden met een grootstedelijke problematiek. In deze 53 steden woonde ongeveer 50 procent van de nieuwe bijstandsgerechtigden. De uitkomsten zijn niet noodzakelijk een afspiegeling van de situatie in heel Nederland.

Uitstroom sterk afhankelijk van opleidingsniveau

Bij de bijstand stroomde 27 procent van de nieuwkomers op eigen kracht binnen een jaar uit. Mannen beëindigden vaker hun uitkering dan vrouwen. Autochtonen en westerse allochtonen stroomden vaker uit dan niet-westerse allochtonen. Het opleidingsniveau hangt sterk samen met het verlaten van de bijstand. De uitstroom van hoogopgeleiden is drie keer zo hoog als die van personen met alleen basisonderwijs.

Uitstroom uit de bijstand op eigen kracht, 2002

Uitstroom uit de bijstand op eigen kracht, 2002

Een kwart krijgt traject

In 2002 startte 24 procent binnen een jaar na instroom in de bijstand een reïntegratietraject. Vrouwen begonnen hier minder vaak aan dan mannen, terwijl zij ook minder vaak op eigen kracht de bijstand verlieten. Lager opgeleiden, waarvan er slechts weinig op eigen kracht uitstroomden, kregen niet vaker een traject dan middelbaar opgeleide personen. Niet-westerse allochtonen startten net zo vaak een traject als autochtonen.

Trajecten van bijstandsgerechtigden, 2002

Trajecten van bijstandsgerechtigden, 2002

Helft blijft in bijstand zonder hulp

Van de volwassen bijstandsgerechtigden die in 2002 zijn ingestroomd, startte 49 procent geen traject en stroomde ook niet binnen een jaar uit. Bijna de helft van deze groep is vrijgesteld van arbeidsplicht, bijvoorbeeld vanwege het verzorgen van een kind of om medische redenen.

Geen traject of uitstroom uit de bijstand, 2002

Geen traject of uitstroom uit de bijstand, 2002

Onder degenen met arbeidsplicht bleven niet-westerse allochtonen en laagopgeleiden iets vaker in de bijstand zonder dat zij een traject startten.

Maartje Rienstra en Mathilda Copinga

Bron: Langs de zijlijn, hoe verder? Cijferonderzoek Sluitende Aanpak 2003