Niet-westerse allochtonen vaker naar vervolgonderwijs

Binnen het voortgezet onderwijs zijn niet-westerse allochtonen ondervertegenwoordigd op hogere schoolsoorten als havo en vwo. Zij halen ook vaker hun eindexamen niet. Wel stromen de geslaagden vaker door naar een voltijd vervolgopleiding, vaak van het hoogste niveau dat ze met hun diploma kunnen volgen.

Niet-westerse allochtonen vaker naar het vmbo

In 2003 werden voor het eerste eindexamens in het vmbo afgenomen. Niet-westers allochtone leerlingen gaan vaker naar het vmbo dan autochtone leerlingen. Ook zijn zij oververtegenwoordigd in de groep leerlingen die het onderwijs verlaten voordat ze examen doen.

Eindexamenkandidaten voortgezet onderwijs naar schoolsoort, 2003

Eindexamenkandidaten voortgezet onderwijs naar schoolsoort, 2003

In het schooljaar 2002/’03 deed 47 procent van de niet-westers allochtone

eindexamenkandidaten de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo, terwijl 26 procent voor het eindexamen havo of vwo opging. Voor autochtone leerlingen lagen deze percentages op respectievelijk 30 en 42 procent. Beide groepen deden ongeveer even vaak examen in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo (te vergelijken met de vroegere mavo).

Niet-westers allochtone leerling zakt vaker voor examen

Leerlingen van niet-westers allochtone herkomst slagen minder vaak voor hun eindexamen dan autochtone leerlingen. Dat geldt voor alle onderscheiden schoolsoorten, maar de grootste verschillen komen voor op de havo en het vwo. In 2003 slaagde op de havo 92 procent van de autochtonen en 79 procent van de niet-westerse allochtonen. Voor het vwo lagen deze percentages op respectievelijk 95 en 83 procent.

Slagingspercentages in het voortgezet onderwijs, 2003

Slagingspercentages in het voortgezet onderwijs, 2003

Vaker direct naar vervolgopleiding

Na het behalen van hun diploma koos in 2003 een groter deel van de niet-westerse allochtonen direct voor een voltijd vervolgopleiding. Ook kozen zij vaker voor het hoogste schoolniveau dat met het behaalde diploma mogelijk was. Dit gold voor alle schoolsoorten.

Doorstroom van geslaagden vwo naar bestemming, 2003

Doorstroom van geslaagden vwo naar bestemming, 2003

Niet-westerse allochtonen na vwo vaker naar universiteit

Opvallend is het hoge percentage niet-westers allochtone jongens dat na het vwo koos voor een studie in het wetenschappelijk onderwijs (82 procent). Maar ook niet-westers allochtone meisjes met een vwo-diploma kozen vaker voor een universitaire vervolgstudie dan jongens van autochtone herkomst (78 procent tegen 71 procent). Autochtone meisjes volgden na het vwo relatief vaak een hbo-opleiding.

Marijke Hartgers

Bron: StatLine:

  • Examenkandidaten en slagingspercentage
  • Doorstroom geslaagden VO