Consumentenvertrouwen gedaald

Het vertrouwen van de Nederlandse consument is, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, in oktober 4 punten gedaald ten opzichte van september. Dit is de tweede daling op rij. In augustus werd het hoogste punt sinds mei 2002 bereikt. Het consumentenvertrouwen blijft nog wel ruim boven het dieptepunt van vorig jaar. Het teruglopende vertrouwen in oktober hangt vooral samen met een aanzienlijk toegenomen pessimisme over het economisch klimaat. Daarnaast daalde de koopbereidheid licht. Dit blijkt uit het Consumenten Conjunctuuronderzoek van het CBS.

Oordeel economisch klimaat fors verslechterd

Over het economisch klimaat zijn consumenten in oktober een stuk pessimistischer dan in september. Het oordeel over het economisch klimaat nam, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, met 7 punten af. Consumenten zijn zowel negatiever geworden over de economie in de afgelopen twaalf maanden als over de ontwikkelingen in de komende twaalf maanden. Dit komt onder andere tot uiting in een stijgend aantal consumenten dat een oplopende werkloosheid verwacht. De afgelopen maanden werden consumenten hierover juist steeds optimistischer.

Koopbereidheid licht afgenomen

De koopbereidheid is, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, in oktober 3 punten lager dan in september. De koopbereidheid is gebaseerd op het oordeel over de financiële situatie van het eigen huishouden en op de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen. Consumenten zijn met name somberder geworden over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden. Daarnaast is de consument in oktober negatiever dan in september over het doen van grote aankopen zoals meubels.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads