Economie groeit 1,0 procent in tweede kwartaal 2004

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2004 met 1,0 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei is nagenoeg even groot als in het eerste kwartaal van 2004. Dit blijkt uit de eerste ramingen van de Kwartaalrekeningen van het CBS. De werkgelegenheid is in het tweede kwartaal van 2004 weliswaar gekrompen, maar minder dan in de voorgaande kwartalen.
De motor achter de lichte groei van het volume van het bruto binnenlands product (BBP) is de sterk aantrekkende export. De consumptie van huishoudens en de investeringen waren fractioneel lager dan een jaar eerder.

Kwartaal-op-kwartaalgroei negatief

Het volume van het BBP was in het tweede kwartaal van 2004, na correctie voor werkdag- en andere seizoeneffecten, 0,2 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2004. Na drie kwartalen op rij met een positieve kwartaal-op-kwartaalgroei was nu sprake van een negatieve groei. In het eerste kwartaal kreeg de economische groei echter een extra impuls door het gunstige bouwweer in dat kwartaal. Dit leidde tot een opvallend hoge bouwproductie. In het tweede kwartaal is dit incidentele effect weggevallen.

Uitvoer en invoer flink aangetrokken

In het tweede kwartaal van 2004 was het volume van de uitvoer van goederen en diensten 6,7 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2003. Dit is een aanzienlijke versnelling in vergelijking met de groei van 2,3 procent in het eerste kwartaal van 2004. Het is bovendien de hoogste groei sinds eind 2000. De stijging was het grootst bij de wederuitvoer. Ook de uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen nam fors toe. Het volume van de invoer was 5,5 procent hoger.

Investeringen iets gedaald

Het volume van de investeringen in vaste activa was in het tweede kwartaal van dit jaar 0,8 procent lager dan een jaar eerder. Vooral in kantoren en bedrijfsgebouwen, maar ook in infrastructuur werd minder geïnvesteerd. Ook zijn minder vliegtuigen aan Nederlandse bedrijven afgeleverd. In het eerste kwartaal waren de investeringen juist gestegen door hoge afleveringen van vliegtuigen en gunstig weer voor bouwinvesteringen. De investeringen in computers zijn in het tweede kwartaal van 2004 sterk toegenomen, maar ook in woningen, machines en bedrijfsauto’s is meer geïnvesteerd.
Bescheiden groei overheidsconsumptie
Het volume van de overheidsconsumptie was 0,7 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze stijging is aanzienlijk kleiner dan de stijgingspercentages van de afgelopen jaren. De toename is geconcentreerd bij de uitgaven voor de zorg en in veel mindere mate bij het onderwijs. De reële uitgaven aan openbaar bestuur waren in het tweede kwartaal van 2004 nagenoeg even groot als een jaar eerder.

Consumptie huishoudens vrijwel onveranderd

Huishoudens hebben in het tweede kwartaal van 2004 bijna evenveel besteed als in hetzelfde kwartaal van 2003. Dit was ook in het eerste kwartaal het geval. In 2003 daalde de consumptie met 0,9 procent. Het volume van de consumptie van diensten nam in het tweede kwartaal van 2004 iets toe. De bestedingen aan goederen waren echter lager dan een jaar eerder. De grootste daling deed zich voor bij de uitgaven aan duurzame consumptiegoederen. Vooral de aankopen van auto’s en van meubelen en andere woninginrichtingartikelen bleven achter.

Lichte productiegroei in de meeste bedrijfstakken

Geheel anders dan in de voorgaande jaren was in het tweede kwartaal sprake van een nagenoeg even grote productiestijging bij de goederenproducenten, de commerciële dienstverleners en de niet–commerciële dienstverleners overheid en zorg. Industrie, handel en transport profiteerden het meest van de impuls van de aantrekkende export. Binnen de industrie steeg niet alleen de productie van de chemie, maar liet ook de metaalindustrie een hogere productie zien. In de bouw is de productie echter lager dan een jaar geleden door de malaise in de markt voor kantoren en bedrijfsgebouwen.

Werkgelegenheid minder gekrompen

De werkgelegenheid van werknemers, in arbeidsjaren, was in het tweede kwartaal 1,4 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2003. Deze daling is minder dan in de beide voorgaande kwartalen. De arbeidsproductiviteit, het volume van het BBP per arbeidsjaar, is in het tweede kwartaal ruim 2 procent hoger dan een jaar eerder. De stijging is daarmee aanzienlijk groter dan in de drie voorafgaande jaren.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.